Adatvédelmi nyilatkozat

Kérlek, olvasd el, mielőtt felveszed velem a kapcsolatot!

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Kérlek, olvasd el a figyelmesen ezt a nyilatkozatot annak érdekében, hogy megértsd, hogy az Európai Uniós adatvédelmi rendelet (GDPR) és a hatályos jogszabályok kapcsán hogyan kezelem a személyes adataidat, valamint hogy megismerd az adatkezeléssel kapcsolatos jogaidat. Egyéni vállalkozóként fenntartom magamnak a jogot, hogy jelen adatvédelmi nyilatkozatot bármikor megváltoztassam, ha a rendeletben, törvényben, a vállalkozásom adataiban változás állna be. Ha a változás olyan információkat érint, amelyek miatt Téged is kötelezően értesítenem kell, azt haladéktalanul megteszem. Amennyiben kérdésedet postai úton küldted meg jelen adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatban, arra haladéktalanul válaszolok, de legkésőbb 30 naptári napon belül írásban.

Személyes adataid akkor kerülhetnek a kezelésembe, ha azokat a tudomásomra hozod a következő lehetőségeken keresztül: Facebook, Messenger, a vállalkozásom weboldalán keresztül az online időpontkérő űrlap kitöltésével, e-mailben, telefonon, élőszóban, valamint személyesen az állapotfelmérő és adatkezelési lap kitöltésével.

Tájékoztatlak, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik a vállalkozásomat, mint adatkezelőt. A vállalkozásom a hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Dobi Mónika egyéni vállalkozó, mint adatkezelő a tudomásomra jutott személyes adatokat bizalmasan kezelem és magamra nézve kötelezőnek ismerem el jelen jogi közlemény tartalmát.

Az általad megadott adatokhoz csak én férek hozzá (a honlapomon található online időpontkérő űrlap kitöltése esetén a tárhely szolgáltatómon keresztül kapom meg az adataidat), a számlázási adatokat (teljes név és teljes cím, számla sorszáma, összeg) kizárólag a törvényi kötelezettség miatt a NAV felé továbbítom havonta.

Az informatikai eszközömön tárolt és kezelt adatok a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás ellen védettek.

A Silence Massage fantázia nevű vállalkozásom adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében a hozzájárulásodat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatod. Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön tájékoztatlak.

Az adatvédelmi nyilatkozatom folyamatosan elérhető a Silence Massage weboldalán, Facebook oldalán, valamint az üzlethelyiségben is.

Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az alábbi kötelező tájékoztatást adom:

Vállalkozó/vállalkozás megnevezése: Dobi Mónika egyéni vállalkozó, mint adatkezelő
Adószám: 68246453-1-26
Székhely: 6724 Szeged, Gyöngytyúk u. 6. 
Honlap: https://www.silencemassage.hu

Tel.: +36 30/886-3079

Facebook üzleti oldal: www.facebook.com/silencemassage

E-mail cím: info[kukac]silencemassage.hu

Adatvédelmi tisztviselő: az adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére

Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérésed vagy kérdésed van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmedet postai úton a fent megjelölt címre és névre elküldheted. Válaszomat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldöm az általad kért címre.

Adatfeldolgozók:

Tárhely szolgáltató adatai:

A weboldalamat működteti, és a tárhelyet szolgáltatja a Webnode.

Székhelye: Webnode AG, Gartenstrasse 3., 6304 Zug, Svájc

Fejlesztés és Üzemeltetés: Hlinky 70., 603 00 Brno, Csehország

Kapcsolat: support@webnode.hu

https://www.webnode.hu/


SZÉP kártya szolgáltatók adatai:

OTP SZÉP Kártya (OTP Pénztárszolgáltató Zrt.)

Telefon: +36 1 3666 222
E-mail: info@otpszepkartya.hu
Levelezési cím: OTP SZÉP kártya csoport, 1243 Budapest, Pf.: 564.


K&H Bank Zrt.

Központi cím: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
Levelezési cím: K&H Bank 1851 Budapest (K&H SZÉP Kártya)

E-mail cím: szepkartya@kh.hu
Központi telefonszám: +36 1 328 9000
fax: +36 1 328 9696

MKB Nyugdíjpénztárt és Egészségpénztárt Kiszolgáló Kft. 
Székhely: 1134 Budapest, Dévai u. 23.
Cégjegyzékszám: 0109 668510
Telefon: (1) 268 7272
Telefax: (1) 268 7002 
E-mail: ugyfel@mkbszepkartya.hu


  • Adatkezelési célok
Masszázs, fizikai közérzetet javító szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan a szolgáltatás igénybe vevőinek adatait jogi kötelezettség teljesítése, ügyfélkapcsolat fenntartása, egészségi állapot felmérése, sérülések elkerülése, valamint elégedettség és elkötelezettség növelése céljából kezelem.

  • Jogalapok a személyes adataid felhasználásához

A személyes adataid használatát az alábbiak alapozzák meg, mint jogalapok:

a) A személyes adataid - név, lakcím (adószám biz. esetben) ahhoz szükségesek, hogy a számviteli törvénynek megfelelő számlát állíthassak ki. Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont

b) Mindhárom SZÉP kártya szolgáltató (bank) hivatalos partnere vagyok. A bankok saját internetes felületén történik a SZÉP kártya elfogadás és fizetés a szükséges adatok megadása után (SZÉP kártya száma, kártyára írt név, kártya lejárata, kibocsátó bank neve). Terminállal nem rendelkezem. A sikeres SZÉP kártyás fizetést igazoló dokumentumból minden esetben nyomtatok egy-egy példányt, amelyeket az aláírásoddal látsz el. Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont

c) Lehetőséged van megadni a születési dátumodat az állapotfelmérő és adatkezelési lapon, amelynek megadásával kedvezményben részesülhetsz az első masszázsodat követő születésnap(ok) alkalmával. E-mail címedre és/vagy telefonszámodra időpont-egyeztetés, kapcsolattartás, esetleges kérdések megválaszolása, hasznos, nem marketingcélú linkek átküldése, valamint a születésnapi kedvezményes lehetőséggel kapcsolatos értesítés céljából van szükségem. Továbbá kérheted, hogy a számlázó programommal kiállított számládat e-mailben pdf formátumban küldjem át Neked (nem elektronikus számla). Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

d) Előfordulhat, hogy a masszázskezelés, fizikai közérzetet javító szolgáltatás előtt/alatt megosztasz velem egészségügyi információ(ka)t szóban. Ez(eke)t az információ(ka)t sem az állapotfelmérő és adatkezelési lapon sem más formában nem rögzítem. Az állapotfelmérő és adatkezelési lap kitöltésével kizárólag arról kérek Tőled egy nyilatkozatot, hogy megismerted a masszázsok ellenjavallatait és nem szenvedsz olyan betegségben, amely kizárná a szolgáltatás igénybe vételét. Az állapotfelmérő és adatkezelési lap aláírásával kifejezetten hozzájárulsz ahhoz, hogy rendelkezhessem ezzel a nyilatkozatoddal és tárolhassam azt. Jogalap, GDPR 9. cikk (2) a) pont.

Hozzájárulásodat a teljes neved, telefonszámod és/vagy e-mail címed, valamint esetlegesen a születési dátumod megadásával (állapotfelmérő és adatkezelési lap kitöltésével, aláírásával) adod meg.

Amennyiben a számlázáshoz szükséges adatokat (teljes név és teljes cím) nem adod meg, a szolgáltatást nem tudod igénybe venni.

  • Az adatkezelés időtartama

A számlákat és a sikeres SZÉP kártyás fizetések során keletkező bizonylatokat jogi kötelezettség miatt legalább nyolc évig őrzöm meg a székhelyemen.

A születési dátumot, kapcsolattartás céljából megadott adatokat és az állapotfelmérő és adatkezelési lapot legkésőbb az utolsó találkozásunkat követő egy év múlva törlöm / megsemmisítem, ill. kérésre azonnal törlöm.

A Facebook-on közölt információk a kapcsolat fennállásáig vannak jelen (oldal like törlése a felhasználó által, Facebook profil törlése a felhasználó által, Messenger üzenetek törlése a felhasználó által)

  • Érintetti jogok
A személyes adataidhoz kapcsolódóan a jogszabályban meghatározott jogaid vannak. Amennyiben ezekről további információt szeretnél kapni vagy bármelyikkel élni kívánnál, bármikor kapcsolatba léphetsz velem.

a) hozzáférés a Rád vonatkozó, általam kezelt adatokhoz; élhetsz az adathordozási jogoddal
b) amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;
c) a Rád vonatkozó, általam kezelt adat törlése (ez a jog az esetlegesen megadott születési dátumodra, valamint a kapcsolattartási adataidra vonatkozik);
d) az adat kezelésének korlátozása;
e) a személyes adataid direkt marketing célokból történő felhasználásának megtiltása;
f) a személyes adataidnak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása vagy ennek megtiltása;
g) bármely Rád vonatkozó, általam kezelt személyes adatról másolat adása; 
h) tiltakozás a személyes adatok általam történő használata ellen.

  • Adatvédelmi incidens kezelése

Adatvédelmi incidens esetén (amennyiben az valószínűsíthetően magas kockázattal jár) a lehető leghamarabb, de legkésőbb az incidens megtörténte után 72 órán belül - a megadott elérhetőségen keresztül - az érintett tudomására juttatom az incidens megtörténését és az intézkedéseimet is. Az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órával azután, hogy a tudomásomra jutott, bejelentem az illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal.

  • Jogorvoslati tájékoztatás
Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: +36 1/391-1400 Fax: +36 1/391-1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: https://www.naih.hu

Az adatkezelési tájékoztatóm időbeli hatálya: 2018. 05. 25-től visszavonásig tart.